(1)
chandrashekhar, D. Critical Review of Vasa in Bhavaprakasha Samhita. theijsshi 2018, 5, 4788-4793.