[1]
D. chandrashekhar, “Critical Review of Vasa in Bhavaprakasha samhita”, theijsshi, vol. 5, no. 6, pp. 4788-4793, Jun. 2018.